رنگ موی پیوریس اسکرین (بدون آمونياک و ppd)

رنگ موی پیوریس اسکرین (بدون آمونياک و ppd)

رنگ موی پیوریس اسکرین (بدون آمونياک و ppd)

بهترین انتخاب رنگ موی دائمی فاقد آمونیاک و ppd حاوی پروتئین مروارید با توانائی تغییر رنگ پایه مو و پوشش کامل موهای سفید. بسیار طبیعی و با دوام. با درخشندگی فوق العاده و بازتاب طبیعی.

انتخابی رنگارنگ از میان 67 رنگ و 12 تونر

این رنگ مو برای کسانی که به ترکیبات آمونیاک حساسیت دارند، توصیه می شود.

مطالعه روش استفاده رنگ موی پیوریس

مشاهده آلبوم کامل رنگ موی پیوریس

رنگ مو بدون آمونياک اسکرین