در این فصل پوست‌های روشن تضاد چشمگیری را با مو‌های تیره ایجاد می‌کنند و رنگ‌موهای غنی زمستانی به طور طبیعی حس گرم بودن را انتقال می‌‌دهند.

رنگ‌موهای زمستانی